Anunturi concursuri, 10 decembrie

REZULTATELE FINALE ale examenelor de promovare a personalului din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, a Directiei Intretinerea Patrimoniului, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti si a Directiei Relatii Internationale, Biroul ERASMUS+.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Retele Utilitare.

PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Biroului Agentia de Plasare a Fortei de Munca si la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Formare Continua.