Anunturi concursuri, 1 octombrie

PRCES VERBAL incheiat in urma probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea celor doua posturi contractual vacante de Sef Serviciu Contabilitate Proiecte si sef Birou Contabilitate Fonduri Externe, din cadrul Directiei Financiar Contabile

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea a cinci posturi vacante de ingrijitor (femeie de serviciu) in cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.

RAPOARTE FINALE ale concursurilor organizate pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a doua posturi vacante de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii de Stiinte Aplicate.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de inginer debutant din cadrul Facultatii Transporturi, Dep. Autovehicule Rutiere.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a posturilor vacante de inginer debutant din cadrul Facultatiide Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Dep. Telecomunicatii.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. de Mecatronica si Mecanica de Precizie.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Financiar-Contabile, Biroul Financiar.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Financiar-Contabile, BiroulInventarierea Patrimoniului.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea celor doua posturi vacante de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Achizitii, Serviciul Valorificare Resurse.