Anunturi concursuri, 1 martie

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile Legii 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 25.03.2019, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183991, Bucuresti, la Camin Regie (fosta spalatorie) a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a 10 posturi de ingrijitor in cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.