Anunturi concursuri, 1 aprilie

RAPORT FINAL al concursurilor organizate pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a posturilor vacante de sef Birou din cadrul Directiei Financiar-Contabile, Biroul Alocatii Bugetare si Contabilitate de Gestiune, Biroul Venituri Extrabugetare si Fonduri Speciale, Biroul Bugete si Activitate Economica si Biroul Cercetare.

RAPORT FINAL al concursulu organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de director din cadrul Directiei Formare Continua.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea a 10 posturi vacante de ingrijitor din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.