Anunturi concursuri, 08 august 2018

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de Tehnician IA (M) din cadrul Facultatii de Inginerie Aerospatiala, Departamentul de Stiinte Aerospatiale ”Elie Carafoli”.