Anunţ selecţie parteneri – U.P.B inițiază un proiect de cercetare colaborativă referitor la prognoza generarii de energie electrica eoliana utilizand simulari numerice pe termen scurt si predictie Ensemble si de metode statistice

Anunţ selecţie parteneri – U.P.B inițiază un proiect de cercetare colaborativă referitor la prognoza generarii de energie electrica eoliana utilizand simulari numerice pe termen scurt si predictie Ensemble si de metode statistice

Proiectul va fi depus în cadrul “The EEA Grants CALL FOR PROPOSALS 2018 – Collaborative Research Projects”, cu termen de depunere 01.10.2018.
În vederea depunerii și implementării proiectului UPB solicită întreprinderilor interesate să devină parteneri în proiect transmiterea unei scrisori de interes până cel târziu în data de 24.09.2018 către Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, la adresa de email emil.slusanschi@cs.pub.ro.

Scrisoarea de interes va trebui să conțină:

• Justificarea interesului companiei în proiect
• Experiența în proiecte similare
• Contribuția potențială în activitățile proiectului:

A.1. Realizarea unui sistem integrat de prognoza a vantului
A.2. Post-Procesarea statistica a datelor de prognoza a vantului
A.3. Evaluarea performantelor unei metode combinate de masuratori si simulari numerice
A.4. Management și diseminare.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să accesaţi site-ul: https://uefiscdi.ro/eea-grants-proiecte-colaborative-de-cercetaresau

să ne contactaţi la adresa de e-mail: emil.slusanschi@cs.pub.ro.