Anunț selecție parteneri – în cadrul Programul de Cercetare (RO 02),  finanțat prin Mecanismele financiare SEE și Norvegian 2014-2021

Anunț selecție parteneri – în cadrul Programul de Cercetare (RO 02), finanțat prin Mecanismele financiare SEE și Norvegian 2014-2021

Universitatea Politehnica din București inițiază un proiect de cercetare colaborativă referitor la dezvoltarea unei rețele
distribuite geografic de senzori de mediu pentru municipalitățile din România care va combina senzorii statici montați
în oraș și senzori ce echipează drone ce sunt capabile să efectueze misiuni de zbor specifice în vederea adoptării practice
a tehnologiilor de către municipalități, autorități și alți actori interesați.

ANUNT SELECTIE PARTENERI

Rezultatul procedurii de selectie:
ESSENSYS SOFTWARE SRL

Pentru informații suplimentare vă rugăm să accesați site-ul:
https://uefiscdi.ro/eeagrants-proiecte-colaborative-de-cercetare
sau să ne contactați la adresa de email:
alex.vulpe@radio.pub.ro