Anunț selecție parteneri – în cadrul Programul de Cercetare (RO 02),  finanțat prin Mecanismele financiare SEE și Norvegian 2014-2021

Anunț selecție parteneri – în cadrul Programul de Cercetare (RO 02), finanțat prin Mecanismele financiare SEE și Norvegian 2014-2021

Universitatea Politehnica din București inițiază un proiect de cercetare colaborativă referitor la dezvoltarea unei
platforme IoT de ajutorare a persoanelor cu demență in stagiu incipient și a îngrijitorilor acestora.

ANUNT SELECTIE PARTENERI

Pentru informații suplimentare vă rugăm să accesați site-ul:
https://uefiscdi.gov.ro/eea-grants-proiecte-colaborative-de-cercetare
sau să ne contactați la adresa de email:
carmen.voicu@upb.ro