Anunț de demarare a proiectului A-Succes

Anunț de demarare a proiectului A-Succes

Universitatea POLITEHNICA din București, în calitate de Beneficiar, implementează, începând cu data de 10.07.2019, proiectul cu titlul „Dezvoltarea competențelor de antreprenoriat ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – cheie a succesului în carieră (A-Succes)”, ID 125125, în baza contractului de finanţare nr. 51675/09.07.2019.

Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman.
Perioada de implementare: 10.07.2019 – 09.01.2021.
Valoare totală: 6.960.553,38 lei, din care finanțare nerambursabilă 6.836.239,79 lei.
Partener: Asociația Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME)

Obiectivul general: facilitarea tranziției de la educație la muncă a unui număr de 70 de doctoranzi și 30 de postdoctoranzi în domeniile de cercetare inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie electonică, telecomunicații și tehnologii informaționale, calculatoare și tehnologia informației și ingineria sistemelor, prin participarea acestora la programe de formare antreprenorială, module de cursuri complementare, orientare și consiliere profesională, precum și activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, dezvoltate în parteneriat cu agenți economici și actori din domeniul CDI, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv idenificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, în sprijinul consolidării și creșterii calității sistemelor de educație și formare profesională.

Grupul țintă este format din 70 de studenți doctoranzi cu frecvență, înmatriculați în ultimii doi ani ai programului de studii doctorale și 30 de cercetători postdoctorat care au obținut titlul științific de doctor cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral. Pentru mai multe informaţii privind proiectul „Dezvoltarea competențelor de antreprenoriat ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – cheie a succesului în carieră (A-Succes)” puteţi contacta echipa proiectului la:

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
Direcția Fonduri Europene
Tel: +4(0)21 402.92.56; +4(0)21 402.93.87
E-mail: fondurieuropene@upb.ro