9.03.2021 – Asistent de cercetare stiintifica (drnd) in cadrul proiectului -ReTeRom

ANUNT – Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti anunta scoaterea la concurs cu norma intreaga, a postului de asistent cercetare stiintifica (doctorand), pozitia 23, din cadrul proiectului de cercetare – ReTeRom. Concursul va consta intro proba de tip interviu ce va avea loc pe data de 22 martie 2021, ora 14:00. Proba se va desfasura online pe platforma Teams a UPB

18 martie 2021

PROCES VERBAL – privind evaluarea si selectia dosarelor de concurs

23 martie 2021

PROCES VERBAL – comisia de concurs pentru ocuparea postului a stabilit urmatorul rezultat la proba interviu.

25.03.2021

RAPORT FINAL – privind ocuparea pe perioada determinata, cu norma intreaga, a postului de asistent cercetare stiintifica (doctorand) in cadrul proiectului UPB-Proof of Concept 2020