5.11.2020 – PROCES VERBAL – selectie dosare concurs in cadrul proiectului VIACOMP

Proces verbal privind selectia dosarelor pentru ocuparea postului de Expert dezvoltare oferte educationale
in cadrul proiectului – Sisteme de compensare a vibratiilor echipamentelor cu fascicul laser pentru microchirurgie – VIACOMP

Pentru detalii puteti consulta – PROCESUL VERBAL