26.10.2020 – PROCES VERBAL – privind selecția dosarelor depuse in cadrul proiectului GENDARED

PROCES VERBAL – privind procesul de selectie pentru ocuparea posturilor scoase la concurs in cadrul proiectului – A|4GENDARED –