conf.dr.ing. Dorinela COSTESCU / Mobilitatea urbană – temă majoră a dezvoltării durabile – 10.09.2021, ora 10.00

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Scoala Doctorala Transporturi, domeniul de doctorat Ingineria Transporturilor – a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Mobilitatea urbană – temă majoră a dezvoltării durabile” elaborată de conf.dr.ing. Dorinela COSTESCU, cu functia de baza la Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Facultatea Transporturi. CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE

Conf.dr.ing. Lucica BARBES / Contribuţii privind aplicarea metodelor spectrale şi statistice de analiză în evaluarea suprafeţelor şi a factorilor de mediu

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Scoala Doctorala Ingineria Sistemelor Biotehnice – a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Contribuţii privind aplicarea metodelor spectrale şi statistice de analiză în evaluarea suprafeţelor şi a factorilor de mediu” elaborată de conf.dr.ing. Lucica BARBES, cu functia de baza la Universitatea Ovidius din Constanta.

Conf.dr.ing. Claudiu BABIS / Cercetari privind dezvoltarea sudarii si brazarii si influenta acestora asupra calitatii, securitatii si dezvoltarii durabile

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Scoala Doctorala de Inginerie Industriala si Robotica – a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Cercetari privind dezvoltarea sudarii si brazarii si influenta acestora asupra calitatii, securitatii si dezvoltarii durabile” elaborată de conf.dr.ing. Claudiu BABIS, cu functia de baza la Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Facultatea de

DETECȚIA ȘI SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR ÎN MANAGEMENTUL TRAFICULUI AERIAN / COSTEA I. Mihaela – Luminița

Pe data de 16.09.2021, ora 12:00, va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, în sistem online, ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: DETECȚIA ȘI SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR ÎN MANAGEMENTUL TRAFICULUI AERIAN /  CONFLICT DETECTION AND RESOLUTION IN AIR TRAFFIC MANAGEMENT elaborată de doamna COSTEA I.

Atac cibernetic la una dintre facultățile Universității POLITEHNICA din București

În data de 10 septembrie 2021 a avut loc un atac cibernetic asupra platformei informatice a Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, plstforma care asigura interfata intre studenti si secretariatul facultatii. In urma acestui atac au fost extrase listele de utilizatori inregistrati pe platforma respectiva si partial unele date personale (CNP-urile unora din studenti).