2.11.2020 – RAPORT FINAL si PROCES VERBAL – privind angajarea in cadrul proiectelor – AI4GRNDARED si Evaluarea si Simplificarea Automata a Textelor

Rezultatele finale privind angajarea, pe un post de cercetator si unul de asistent cercetare, in cadrul proiectului AI4GENDAREDImbunatatirea capacitatii functionale ale aplicatiei GENDARED prin utilizarea algoritmilor de inteligenta artificiala – pot fi consultate accesand – RAPORTUL FINAL.

PROCES VERBAL – privind ocuparea postului de asistent cercetare stiintificain calculatoare in cadrul rpoiectului – Evaluarea si simplificarea automata a textelor